• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Quy chế chi tiêu nội bộ

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

STT

QUY CHẾ

NỘI DUNG

1

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

xem tại đây

2

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021- 2022

xem tại đây