• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Trình độ Trung cấp

                                            CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

TT

Tên nghề đào tạo

Mã nghề

Ghi chú

1

Hàn

5520123

 

2

Cắt gọt kim loại

55200121

 

3

Điện công nghiệp

5520227

 

4

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

55200255

 

5

May thời trang

5540204

 

6

Kỹ thuật chế biến món ăn

5810207

 

7

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

5810205

 

8

Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm)

5480202

 

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Các đối tượng khác.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

- 2 năm: Hệ Trung cấp ( Sau khi tốt nghiệp, học sinh được cấp bằng Trung cấp chính qui).

3. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Học sinh tốt nghiệp được giới thiệu làm việc đúng với chuyên môn được đào tạo;

- Có cơ hội làm việc tại các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, công ty, doanh nghiệp… với thu nhập ổn định;

- Xuất khẩu lao động tại Nhật Bản;

- Xét tuyển Cao đẳng, Đại học;

- Liên thông Cao đẳng, Đại học.