• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Công đoàn

Chiều ngày 19/10/2017 Công đoàn Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh tổ chức buổi tọa đàm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ trong Nhà trường kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (20/10/1930 - 20/10/2017)