• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Công đoàn

                    Danh sách BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Hồng Châu

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Hồng Chung

Phó chủ tịch

3

Trần Thị Thúy An

Ủy viên

4

Lê Quang Kết

Ủy viên

5

Ngô Mỹ

Ủy viên