• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên

 Sáng ngày 17/02/2022, Đoàn trường Trung cấp nghề Vạn Ninh long trọng tổ chức "Đại hội đại biểu Đoàn trường Trung cấp nghề Vạn Ninh lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2024".