• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Danh Hiệu & Thành Tích

Năm học 2017 - 2018, Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh được tặng danh hiệu " Tập thể Lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa