• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Danh Hiệu & Thành Tích

                                          Bảng thành tích Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh

STT

Năm học

Thành tích

1

2016 - 2017

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

- Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối thi đua giáo dục nghề nghiệp

2

2017 - 2018

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

- Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

3

2018 - 2019

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

4

2019 - 2020

- Chủ tịch ủy ban Nhân nhân tỉnh Khánh Hòa tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối thi đua các đơn vị giáo dục nghề nghiệp"

- Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo”

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

52020 - 2021

- Tập thể Lao động xuất sắc

- Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp

- Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh

62021 - 2022

- Tập thể Lao động xuất sắc

- Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa