• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Danh Hiệu & Thành Tích

                                          Bảng thành tích Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh

STT

Năm học

Thành tích

1

2016 - 2017

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

2

2017 - 2018

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

- Bằng khen chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

3

2018 - 2019

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

4

2019 - 2020

- Chủ tịch ủy ban Nhân nhân tỉnh Khánh Hòa tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối thi đua các đơn vị giáo dục nghề nghiệp năm học 2019 – 2020”

- Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo”

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”