• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Khoa Điện - Điện tử

1. Nhiệm vụ Khoa Điện - Điện tử

- Thực hiện kế hoạch giảng day, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

- Quản lý giáo viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất,  xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

Mô hình tham gia Hội thi thiết đào tạo tự làm  toàn quốc lần thứ V tại Cần Thơ

2. Nhân sự:

STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Bùi Anh TàiPhụ trách Khoa0938674447bat240790@gmail.com
2Đỗ Quốc ChíGiáo viên0919480662dienanhsang84@gmail.com
3Ngô Kim LiễuGiáo viên0907549562ngokim49ctu@gmail.com
4Hoàng Xuân TámGiáo viên0963633123tamhxuanvn@gmail.com