• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Phòng Đào tạo - Quản sinh

I. Nhiệm vụ Phòng Đào tạo - Quản sinh

 1. Giúp cho Hiệu trưởng các công việc sau :

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường.

          - Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình học liệu dạy nghề.

          - Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

          - Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

          - Quản lý việc kiểm tra, thi theo quyết định;

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

 2. Thực hiện các công tác giáo vụ gồm:

          - Lập các bảng biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề, thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và Hiệu trưởng.

 3. Các nhiệm vụ khác được phân công:

          - Tổng hợp đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo.

          - Thực hiện công tác thư viện.

          - Kiến nghị và đề xuất khen thưởng học sinh.

          - Thực hiện nhiệm vụ của tổ tư vấn và giới thiệu việc làm.

        - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý học sinh. Phối hợp với  đoàn thanh niên, các bộ phận có liên quan theo dõi và giúp đỡ học sinh tự học, hoạt động văn hóa thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học.

II. Nhân sự

STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Lê Hồng ChâuTrưởng phòng lechau46dhnt@gmail.com
2Mai Lưu ThủyChuyên viên luuthuytcnvn@gmail.com
3Nguyễn Thị Thái ThanhPhó trưởng phòng thanhnguyen158@gmail.com
4Trần Hải HậuChuyên viên thhau.ktthvninh@khanhhoa.edu.vn
5Trần Thị Thúy NgânChuyên viên thuyngan.vn.kh@gmail.com