• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Phòng Đào tạo

                                                      Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bùi Anh Tài

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Thị Thái Thanh

Phó Trưởng phòng

 

3

Mai Lưu Thủy

Chuyên viên

 

4

Trần Hải Hậu

Chuyên viên

 

5

Trần Thị Thúy Ngân

Chuyên viên

 

6Võ Thị Ngọc HoàiChuyên viên

 

7Nguyễn Ngọc HiếuChuyên viên

 

Điện thoại liên hệ: 0583940368.