• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Phòng Hành chính - Kế toán

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hồng Chung

Trưởng phòng

2

Lê Thị Chi

Phó trưởng phòng

3

Hồ Thị Mỹ Thẩm

Kế toán

4

Võ Thị Thu Hiền

Kế Toán

5

Trương Thị Thu Vân

Văn thư

6

Nguyễn Văn Thông

Chuyên viên

7Phạm Thị Phương Thảo

Chuyên viên

8

Ngô Văn Lực

Bảo vệ

9

Trần Văn Luận

Bảo vệ

10

Nguyễn Văn Sơn

Bảo vệ

11

Phạm Phấn

Bảo vệ

12

Nguyễn Minh Dương

Bảo vệ

13

Đào Xuân Trường

Bảo vệ

14

Đặng Thị Kim My

Tạp vụ

15

Trần Thị Hòa

Tạp vụ

16

Quảng Thị Bích

Tạp vụ