• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Hội nghị trực tuyến biểu dương điển hình tiên tiến năm học 2020-2021

       Ngày 12/7/2021, Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến biểu dương điển hình tiên tiến năm học 2020 - 2021.

       Tham dự hội nghị trực tuyến có toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường. Ông Lê Viên Ngọc Bàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

                          Ông Lê Viên Ngọc Bàng- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị.

       Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Tiếp đó là biểu dương, khen thưởng thành tích thi đua của cá nhân, các gương điển hình tiêu biểu trong toàn Trường, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và những năm kế tiếp. Trường đã trao Giấy khen cho Ông Lê Quang Quỳnh – Giáo viên khoa Cơ khí đã có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

Ông Lê Viên Ngọc Bàng- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường (bên phải) trao giấy khen cho ông Lê Quang Quỳnh đã có thành tích trong phong trào thi đua

                                                                                            năm học 2020- 2021 (bên trái).

       Kết thúc hội nghị, ông Lê Viên Ngọc Bàng- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022, kêu gọi toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động trong đơn vị  đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.