• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ