• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022

     Sáng ngày 19/5/2020, Chi bộ Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

     Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – TBXH Khánh Hòa.

                                      Đồng chí Lê Viên Ngọc Bàng báo cáo kiểm điểm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018- 2020.

     Sau khi nghe Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện Đại hội các cấp.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – TBXH Khánh Hòa ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của ngành, công tác xây dựng đảng và phát triển tổ chức đảng.

       Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – TBXH Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

     Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang đã trao giấy khen của Đảng ủy Sở cho Chi bộ là tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2019 và giấy khen cho đồng chí Lê Viên Ngọc Bàng - Bí thư chi bộ “Đảng viên làm tốt công tác Đảng năm 2019”.

  Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – TBXH Khánh Hòa trao giấy khen cho tập thể và cá nhân.

     Tại Đại hội, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

                                                         Các Đảng viên bỏ phiếu bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Lê viên Ngọc Bàng;

2. Đồng chí Lê Hồng Châu;

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chung;

4. Đồng chí Nguyễn Trần Hà My;

5. Đồng chí Bùi Anh Tài.

                                                          Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 mới ra mắt Đại hội.

     Thay mặt Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Lê viên Ngọc Bàng phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên, người lao động với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng nổ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra.

                                          Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang chụp hình lưu niệm cùng toàn thể đảng viên Chi bộ.