• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Đề cương tuyên truyền

Nội dung các Đề cương tuyên truyền: Kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Kỷ niệm 110 năm đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ . Xem tại đây: https://tuyengiaokhanhhoa.vn/tai-lieu?type=tai-lieu-tuyen-truyen