• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Hội nghị Sơ kết thi đua khối VH- XH

Sáng ngày 09/7/2019 tại trường Trung cấp nghề Vạn Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm khối VH- XH.