• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày  21/6/2018 vào lúc 8h00 Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự lễ công bố gồm có: Đồng chí Văn Đình Tri – phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH Khánh Hòa , Đồng chí Nguyễn Vũ Minh Thư – Chánh văn phòng Sở và toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Vũ Minh Thư đọc Quyết định số 460/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/3/2018 về việc thành lập Hội đồng trường Trung cấp nghề Vạn Ninh nhiệm kỳ 2018-2023. Hội đồng trường gồm có 9 thành viên có quyền quyết nghị các vấn đề mang tính chiến lược và sự phát triển của Nhà trường.

                         Đồng chí Văn Đình Tri trao quyết định thành lập Hội đồng trường cho Chủ tịch Hội đồng trường

                                                                         9 thành viên Hội đồng trường ra mắt tại buổi lễ

Phát biểu sự chỉ đạo của ông Văn Đình Tri đã bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các thành viên trong Hội đồng trường, phát huy trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

                                                                         Đồng chí Văn Đình Tri phát biểu chỉ đạo

Sau buổi lễ, Hội đồng trường đã họp phiên thứ nhất để thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng trường; quyết nghị một số vấn đề của nhà trường như: kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm và một số định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới./.