• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Khai giảng lớp chế biến thủy sản tại Đại Lãnh

             Ngày 21/6/2019, trường Trung cấp nghề Vạn Ninh khai giảng lớp chế biến thủy sản tại xã Đại Lãnh.

Đến dự buổi khai giảng, ban lãnh đạo nhà trường, Hội nông dân xã Đại Lãnh cùng các học viên đến tham dự đầy đủ.

                                                            Thầy Lê Viên Ngọc Bàng- Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Vạn Ninh phát biểu tai buổi khai giảng

                                                                                  Thầy Lê Hồng Châu- Phòng Đào tạo phát biểu tại buổi khai giảng

                                                                                    Đại diện Hội nông dân xã Đại lãnh phát biểu