• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Tập huấn kỹ năng sống

Sáng ngày 16/5/2018 nhà trường phối hợp Trung tâm Công tác Xã hội Khánh hòa tổ chức tấp huấn kỹ năng sống cho hơn 100 học sinh đang theo học tại trường.

Giáo dục kỹ năng sống chính là thực hiện quan điểm hướng vào người học, một mặt đáp ứng những thách thức của cuộc sống, mặt khác góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi học sinh. Lớp tập huấn về kỹ năng sống được cô Thạc sĩ Phạm Thị Thúy Hường – Giảng viên trường Đại học  Khánh Hòa thực hiện.

Qua buổi tập huấn giúp học sình hình thành khả năng làm việc nhóm, kỹ năng hoạt động tập thể, giáo dục cho học sinh cách sống tích cực trong xã hội hiện đại.

                                                                      Các em học sinh đang tham gia hoạt động nhóm