• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Tuyên truyền "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10"

Lịch sử, ý nghĩa Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10

        Năm 2020, với Quyết định số 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/10 hàng năm đã trở thành Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Đây là sự kiện đặc biệt với nguồn nhân lực lao động kỹ năng nói riêng và lĩnh vực GDNN nói riêng khi mà giá trị của kỹ năng lao động được ghi nhận, được khẳng định và tôn vinh. Xem nội dung tại đây