• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Hội thao " Chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành lao động - TB&XH "