• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Quy chế tiếp nhận phản ánh kiến nghị

Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ của Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh

                              Xem Quy chế tại đây