• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Tuyển sinh hệ Trung cấp và lớp 10 năm học 2023 - 2024

Đăng ký học nghề online bằng 02 cách:

- Cách 1: Quét mã QR  (Địa chỉ email: tuyensinh.tcnvn@gmail.com)

                                         

- Cách 2: Truy cập vào link http://tuyensinh.gdnn.gov.vn để đăng ký.