• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Việc Làm

Việc làm

Phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động

Phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động


Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 12/2017

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng12/2017

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017


Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan


Thông báo tuyển dụng nhân viên cơ khí (tiện) 2

Thông báo tuyển dụng nhân viên cơ khí (tiện) 2

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia thông báo tuyển dụng nhân viên cơ khí (tiện).


Thông báo tuyển dụng nhân viên lắp ráp khung, giàn giáo

Thông báo tuyển dụng nhân viên lắp ráp khung, giàn giáo

Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia thông báo tuyển dụng nhân viên lắp ráp khung, giàn giáo.