• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động

Sáng ngày 30/3/2018 Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa phối hợp Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh tổ chức phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động cho người lao động trên

địa bàn huyện Vạn Ninh.

.