• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 20/3/2018 Chi bộ Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Thái Thanh – Chuyên viên phòng Đào tạo và Hồ Thị Mỹ Thuấn – Giáo viên Khoa Du Lịch – Nữ công, vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thay mặt Chi bộ Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Đồng Chí Lê Viên Ngọc Bàng Bí thư  Chi bộ đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho hai quần chúng ưu tú là: Nguyễn Thị Thái Thanh và Hồ Thị Mỹ Thuấn . Hai đồng chí chính thức bước vào thời gian dự bị một năm. Hai Đảng viên mới tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ Lê Viên Ngọc Bàng đã căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn. Cụ thể đồng chí Lê Hồng Châu hướng dẫn Đảng viên dự bị Nguyễn Thị Thái Thanh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chung hướng dẫn Đảng viên dự bị Hồ Thị Mỹ Thuấn.

Tại buổi lễ, các đồng chí đảng viên mới cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.