• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Tin mới

Hoạt Động Tiêu Biểu

Tuyển Sinh

Quy chế tuyển sinh năm học 2016-2017

Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

Tuyển sinh học nghề trình độ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề do Trường đăng ký hàng năm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc Làm

Việc làm

Phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động

Phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 12/2017

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng12/2017

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017

Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan