• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Tin mới

Hoạt Động Tiêu Biểu

Việc Làm

Việc làm

Phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động

Phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 12/2017

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng12/2017

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017