• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Liên Hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 Thôn Tân Đức Động, Xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

 +84 583840368

 info@tcnvn.edu.vn


Hoặc gửi mail về ban quản trị: