• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Liên Hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 256 Hùng Vương, TT Vạn Giã, Tỉnh Khánh Hòa, tt. Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa, Việt Nam

 +84 583840368

 info@tcnvn.edu.vn


Hoặc gửi mail về ban quản trị: