• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Phòng Tổ chức - Hành chính

1 Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Hành chính

          - Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác cán bộ của trường, sắp xếp bố trí cán bộ, giáo viên của trường theo đúng chức danh và nhiệm vụ được giao. Xây dựng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên.

          - Tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, đối ngoại, lễ tân.

          - Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật các chính sách và chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

          - Tổ chức quản lý và sử dụng nhà làm việc, học tập, xưởng thực tập, nhà ăn, ký túc xá của nhà trường có hiệu quả.

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm các loại trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác hành chính và tổ chức sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị.

       - Thực hiện công tác y tế, vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

          - Thực hiện các hoạt động an toàn lao động, phòng chống cháy nổ bảo vệ an ninh và trật tự trong trường.

2 Nhân sự

STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Bùi Thị Kim Phương HồngChuyên viên01284103185phuonghong23k@gmail.com